ErZijn

Veranderen van binnenuit

ErZijn komt u helpen om uw strategie effectief en efficiënt gerealiseerd te krijgen.

Vaak is er veel energie gestoken in missie, visie en strategie van uw organisatie. De mensen die de strategie moeten uitvoeren zijn geïnformeerd en toch komt “het” er niet uit.

ErZijn is een bewust gekozen naam. Het operationaliseren van een strategie, de verandering, betekent dat je er moet zijn voor de mensen die het moeten doen. De strategiebedenkers moeten gekoppeld blijven aan de operationele uitvoerders. Veranderen doe je niet op afstand. ErZijn helpt het tactisch middenveld opnieuw in te richten. Het echte gesprek* tussen strategen en uitvoerders wordt hersteld en systemen en processen worden ingericht en afgestemd.

Een nieuwe werkwijze vraagt aandacht en tijd. Het structureel realiseren van een strategie in de operatie kost een factor 2 tot 4 meer tijd dan het ontwikkelen van de strategie. Stel het ontwikkelen van uw strategie duurt een half jaar. De tijd die voorbij gaat om deze strategie structureel in te bedden is dan 1 tot 2 jaar. Bij introductie is ErZijn de katalysator om dit proces op gang te brengen zodat de ontwikkeling start en de kaders voor door ontwikkelen gezet zijn.

 

*Voorbeeld:
De (nieuwe) strategie heeft als uitwerking dat aan een klant nee wordt verkocht. De klant is hier niet tevreden mee en legt contact met de directie. De directie geeft aan dat dit niet de bedoeling is en zegt ja. Wanneer hier niet het gesprek over gevoerd wordt zal de betreffende medewerker geen nee meer verkopen terwijl dat wellicht voor andere klanten nog steeds de bedoeling is. Zo kan het zijn dat iedere medewerker zijn eigen ervaring opbouwt met als gevolg een diversiteit aan realisatievormen van één strategie.